Zapraszamy na pierwsze zawody z cyklu o Puchar ZSL ( Słowackiego Zwiazku narciarskiego ) Skki Trikke 2021/22
Data: 19.12.2021
Miasto: Polska, WISŁA
Stok narciarski: Siglany
Rodzaj konkurencji: Slalom Gigant – GS
Kategoria:
OPEN Mężczyźni, OPEN Kobiety
Organizator: Trikke Slovakia, kpt. Morávku 270, VEĽKÝ SLAVKOV
Trikke Poland, Rysia 6, Włocławek. Polska
Słowacki Związek Narciarski ZSL Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Cel zawodów

Celem cyklu zawodów ZSL CUP 2021/22 SKKI TRIKKE (dalej zwanych ZSL Cup) jest popularyzacja narciarstwa na Skki Trikke i podnoszenie jego poziomu w środowisku sympatyków Trikke i osób zawodowo związanych z narciarstwem oraz integracja środowiska ludzi jeżdżących na Trikke i Skki Trikke.
Miejsce i termin zawodów
a. Zawody w formule Slalomu Giganta odbędą się:
– w dniu 19.12.2021 r. stoku narciarskim SIGLANY w Wiśle
b. Start pierwszego zawodnika w Trikke Skki będzie około godziny 10.00 w niedzielę 19 grudnia 2021.

Dzień wcześniej wieczorem w Restauracji na stoku narciarskim Siglany o godz. 20.00 odbędzie się miting zawodników gdzie omówimy niedzielne zawody i rozlosowane zostaną numery startowe.

Warunki uczestnictwa

a. W ZSL Cup mogą brać udział osoby wpisane na listę startową z opłaconym wpisowym w wysokości 100 zł do dnia 18.12.2021. Osoby wpłacające wpisowe w dniu 19.12.2021 płacą kwotę 120 zł zostaną zapisani na zawody z kolejnymi numerami startowymi.
b. W ZSL Cup mogą brać również udział tzw. “sympatycy Trikke”, do których zaliczamy osoby posiadające swój własny Trikke jak i osoby chcące jeździć na Trikke bądź SKKI, którzy w dniu zawodów zgłoszą się do biura zawodów na SkkiTorze i opłacą startowe w wysokości 120 zł za rozgrywany w tym dniu Slalom Gigant.
c. Dla osób, które nie posiadają własnego Skki Trikke organizator może zapewnić Skki każdemu do jazdy. Warunek: jest ograniczona ilość Skki Trikke, liczy się kolejność zgłoszeń. Każdy korzystający z naszego sprzętu odpowiada za jego sprzęt narciarski Skki Trikke i pokrywa ewentualne uszkodzenia.
d. Każdy uczestnik bierze udział w ZSL Cup na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.
Zgłoszenia i opłaty uczestników
a. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio na adres e-mail organizatora :
Slovakia: frankp@trikke-slovakia.sk
Polska: biuro@trikke.pl podając swoje dane
b. Opłata startowa wynosi 100 zł od uczestnika płatne na konto:
Credit Agricole Polska SA o/Włocławek ul. Warszawska 6a, 87-800 Włocławek, SWIFT: LUBWPLPR
Tomasz Dziedzic , ul. Promienna 19/30, 87-800 Włocławek
PL 88 1940 1076 4842 6082 0000 0000 z dopiskiem ” wpisowe – zawody Wisła – imię i nazwisko”
c. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
d. Warunkiem wpisania zgłaszającego się na listę startową jest przesłanie deklaracji na e-mail o uczestnictwie w zawodach oraz dokonanie wpłaty co jest równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
e. Lista startowa, aktualizowana codziennie, dostępna będzie na stronach internetowych WWW.trikke.pl i na stronie www.skki-trikke.sk w dziale aktualności.
f. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18.12.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość zgłoszonych zawodników korzystających z pełnego programu ZSL Cup osiągnie poziom 40 osób.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie będzie spełniała warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie.
Losowanie i wręczanie numerów startowych.
a. Numery startowe zostaną rozlosowane w dniu 18.12.2021 o godzinie 20.00 w Restauracji na stoku narciarskim Siglany, przy dolnej stacji wyciągu.
b. Numery startowe zostaną wręczone uczestnikom po losowaniu i każdy zawodnik musi się pojawić z numerem startowym w dniu zawodów na starcie. Brak numeru startowego jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
c. Osoby wpisujące się na listę startową w dniu zawodów będą losowały numery w biurze zawodów.
Sposób przeprowadzenia zawodów.
a. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym ZSL Slovakia i regulaminem 3CV Word Sport Organization.
W zależności od liczby uczestników i warunków meteorologicznych odbędą się dwa przejazdy Zajazdowe Slalomu Giganta na Skki Torze dla mężczyzn i dla Kobiet. Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach:

Kobiety:
Mężczyźni:

a. Kolejność startu w pierwszym przejeździe Slalomu Giganta zjeździe jest zgodna z numerami startowymi.
b. Start pierwszego zawodnika w pierwszym zjeździe godz. 10.00
c. Start do drugiego przejazdu godz. 13.00
d. Kolejność startujących zawodników w drugim przejeździe będzie w odwrotnej kolejności do wylosowanych numerów startowych
e. Czasy Slalomu Giganta: Każdy zjazd ma mierzony czas. Zwycięzcą zawodów zastaje zawodnik/zawodniczka w swoich kategoriach, który ma najkrótszą sumę dwóch czasów swoich przejazdów
f. UWAGA: zawodnicy po zawodach będą mieli przyznane punkty zgodnie z pucharowym regulaminem ZSL jak w zawodach o puchar świata. Punktacja ta liczyć się będzie do zwycięstwa w sezonie w Pucharze Skki Trikke w rozgrywanych zawodach:
Wisła (PL) – ZUBERES (SK) – Krynica (PL)
g. Podczas zawodów ominięcie bramki na trasie Slalomu Giganta jest równoznaczne z nie zaliczeniem tego przejazdu do klasyfikacji czasów.
h. W zawodach sklasyfikowane zostaną tylko te osoby, które będą miały zaliczone wszystkie prawidłowo przejechane zjazdy
i. W razie takiego samego czasu dwóch przejazdów dla zawodników z miejsc 1-3 niniejszy regulamin przewiduje dodatkowy przejazd slalomu na trasie drugiego slalomu dla tych zawodników rozstrzygający o kolejność miejsc na podium.
j. Podczas konkurencji Slalom Gigant zawodnicy z wszystkich kategorii z trzema najlepszymi czasami dnia zostaną uhonorowani Pucharami i medalami.
Oglądanie trasy.
a. Od godziny 9.00 do godziny 9.45 w dniu zawodów będzie dostępna trasa Slalomu pierwszego przejazdu do obejrzenia dla startujących zawodników.
b. Drugi przejazd będzie na nowo ustawionym Slalomem Gigantem
c. Od godziny 12.00 do godz. 12.30 w dniu zawodów będzie dostępny do obejrzenia Slalom Gigant drugiego przejazdu.
d. W dniu zawodów nie ma możliwości przejazdu testowego slalomu giganta.
e. Oglądanie może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzenie z dołu do góry, równolegle do trasy.
f. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
g. Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe.
h. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Ogłoszenie wyników.

a. Ogłoszenie wyników Slalomu Giganta i wręczenie pucharów i nagród dla mężczyzn i kobiet odbędzie się po zawodach ok. godziny 14.15-14.30 w dniu zawodów przy dolnej stacji wyciągu na stoku Siglany
b. Zwycięzca z każdej grupy otrzyma tytuł: Zwycięzca ZSL CUP – Wisła 2021
c. Pierwsze trzy osoby z każdej grupy otrzymają pamiątkowe puchary
d. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w ZSL Cup

W razie pytań zapraszamy do wysyłania ich na meila:
biuro@trikke.pl lub frankp@trikke-slovakia.sk
lub pod telefonem
Tomasz Dziedzic tel 0048 694 468 182

🙂

Każdy uczestnik bierze udział w MMPST na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW. Podczas treningów i zawodów każdego uczestnika obowiązuje posiadanie kasku ochronnego na głowie.

 

Zwracamy się z prośbą o sportowe zachowanie się na stoku, nie wjeżdżanie na trasę w czasie startów innych zawodników, oglądanie trasy zgodnie z wytycznymi organizatorów.