Udało się nakręcić kolejny, słoneczny, radosny, wakacyjny film. Hipnotyczne elektryczne Trikke.
….. jedziemy na kolację ….. pięknie ….. Każdy dzień będzie wakacyjny i słoneczny. Polecamy.