Amerykańska strona Police1 świetnie opisała i doskonale uwypukliła zalety jakie wiarzą się z używaniem przez Policję, ochronę naszych elektrycznych #Trikke w wersji

POSI.TRON i DEFENDER.

Positron to opłacalny sposób na lepszą interakcję z obywatelami, oferując jednocześnie szybsze czas reakcji niż patrol pieszy na ewentualne zagrożenia i sytuacje wymagające inetrwncji policyjnej.
Jednym z najważniejszych elementów wzmacniania relacji Policji z lokalną społecznością jest zaangażowanie. Ale tworzenie prawdziwych więzi z ludźmi podczas patrolu wymaga czegoś więcej niż sporadycznych chwil gdy wyjdzie policjant z samochodu. Ludzie lubię widzieć i czuć bezpośrednią pomoc jaka daje Policja. Nie wystarczy by dbać o opinie spotkania typu „Kawa z gliną” lub spotkania w ratuszu w ładzami.
Aby naprawdę wspierać wartościowe relacje z obywatelami funkcjonariusze powinni codziennie kontaktować się z nimi. Wśród bardziej skutecznych sposobów stwarzania okazji do nieformalnych interakcji jest wyprowadzanie gliniarzy z radiowozu na ulicę. Nasz pojazd patrolowy Trikke właśnie to gwarantuje i zapewnia najlepszą prewencję i interakcję z lokalną społecznością 🙂
Oto cały artykuł.