STIG, który nie śpi, niektórzy mówią że potrafi latać a inni go widzieli jak jadł śnieg. Ale wszyscy wiedzą, że Stig kocha Skki Trikke. Jedyny sprzęt narciarski, który robi ze Stiga niedoścignionego rajdowca i śnieżnego motocyklistę. Narciarski mistrz świata. Zobacz jak łatwo też możesz zostać Stigiem stoku narciarskiego.

Trzy narty Skki Trikke gwarantują ogromne emocje i wyjątkowe bezpieczeństwo. To swoboda kontroli w każdym skręcie, łatwe wwożenie na górę każdym wyciągiem narciarskim i mistrzowskie pokonywanie każdej trasy narciarskiej niezależnie od warunków panujących na stoku narciarskim. Zapraszamy każdego!

A stig who is awake some say he can fly and others have seen him eat snow. But everyone knows the Stig loves the Skki Trikke. The only ski equipment that makes Sig an unrivaled racer and snow biker. World ski champion. See how easy you can also become a Sigiem of the ski slope.

The three Skki Trikke skis guarantee great excitement and exceptional safety. It means freedom of control in every turn, easy to take to the top with every ski lift and masterful conquest of every ski run, regardless of the conditions on the ski slope. Everyone is welcome!