Włocławska firma Renex na elektrycznych Trikke. Modele Defender i EV 5.1.