REGULAMIN X MMPST- Fakro Cup 2022REGULAMIN SPORTOWY X MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SKKI TRIKKE – FAKRO Cup 2022

i

III rundy Puchar ZSL ( Słowacki Związek narciarski ) Skki Trikke 

Muszyna/Słotwiny 5-6 marca 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorzy zawodówOrganizator główny:
  Trikke Poland
  ul. Promienna 19/30
  87-800 Włocławek
  tel. 0048-694-468-182
  e-mail: info@trikke.pl

www.trikke.pl

Organizator Wspierający:

e-mail: pfpf1357@gmail.com

Tel: +421 905 252 378

www.skki-trikke.sk

Patronat honorowy:

 • Firma FAKRO Sp. z o.o.
 • EKOSERVISPOL BASENY I SPA
 1. Cel zawodów

Celem X Międzynarodowych Mistrzostw Polski SKKI TRIKKE – FAKRO Cup (dalej zwanych MMPST) jest popularyzacja narciarstwa na Skki Trikke i podnoszenie jego poziomu w środowisku sympatyków Trikke i osób zawodowo związanych z narciarstwem oraz integracja  środowiska ludzi jeżdżących na Trikke i Skki Trikke.

2. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się:

– w dniu 5.03.2022 r. na SkkiTorze w Muszynie-Złockie ( obiekt i tereny narciarskie firmy Fakro), będzie rozegrany Trikke Skki EXTREEM Cross

– w dniu 6.03.2022 r. na terenie TRIKKE SKKI ARENA stoku narciarskim firmy FAKRO na Słotwinach zostanie rozegrany 4CROSS

 1. Start pierwszego zawodnika w Trikke Skki EXTREEM Cross około godziny 10.00 w sobotę 5 marca 2022.
 2. Start pierwszego zawodnika w 4CROSS na Słotwinach około godz. 10.00 , 06 marca 2022.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu z przyczyn od niego niezależnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów lub którejś konkurencji ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

3. Warunki uczestnictwa

 1. W MMPST mogą brać udział osoby wpisane na listę startową z opłaconym wpisowym w wysokości 450 zł do dnia 03.03.2022. Osoby wpłacające wpisowe do dnia 03.03.2022 korzystają z pełnego, 3-dniowego programu MMPST ( patrz Program Mistrzostw )
 2. W MMPST mogą brać również udział tzw. “sympatycy Trikke”, do których zaliczamy osoby posiadające swój własny Trikke jak i osoby chcące jeździć na Trikke bądź SKKI, którzy w dniu zawodów zgłoszą się do biura zawodów na SkkiTorze i opłacą startowe w wysokości 350 zł za obydwie konkurencje. Osoby opłacające startowe w dniu zawodów  nie mogą korzystać z pełnego programu MMPST.
 3. Dla osób, które nie posiadają własnego Skki Trikke organizator zapewnia Skki każdemu do jazdy ( w miarę dostępności i kolejności rezerwacji). Każdy uczestnik sam odpowiada za powierzony mu Skki Trikke.

4. Zgłoszenia i opłaty uczestników

 1. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio na adres e-mail organizatora : biuro@trikke.pl podając swoje dane lub poprzez stronę www.trikke.pl
 2. Opłata startowa wynosi 450 zł od uczestnika płatne na konto:
  Credit Agricole Polska SA o/Włocławek ul. Warszawska 6a, 87-800 Włocławek, SWIFT: LUBWPLPR
  Tomasz Dziedzic , ul. Promienna 19/30, 87-800 Włocławek
  PL 88 1940 1076 4842 6082 0000 0000 z dopiskiem ” wpisowe – zawody- imię i nazwisko”
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Warunkiem wpisania zgłaszającego się na listę startową jest przesłanie deklaracji na e-mail o uczestnictwie w zawodach oraz dokonanie wpłaty co jest równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Lista startowa, aktualizowana codziennie, dostępna będzie na stronach internetowych WWW.trikke.pl w dziale aktualności.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 03.03.2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość zgłoszonych zawodników  korzystających z pełnego programu MMPST osiągnie poziom 40 osób.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie będzie spełniała warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie.

PRZEBIEG ZAWODÓW

A) Losowanie i wręczanie numerów startowych.
 1. Numery startowe zostaną rozlosowane w dniu 04.03.2022 o godzinie 20.00 po kolacji w Sali konferencyjnej Hotelu GEOVITA.
 2. W pierwszej kolejności losują swoje numery startowe kobiety
 3. Mężczyźni: w pierwszej kolejności losują swoje numery startowe zawodnicy, którzy najmują pierwsze 10 miejsc w Pucharze Skki Trikke.
 4. Numery startowe zostaną wręczone uczestnikom po losowaniu i każdy zawodnik musi się pojawić z numerem startowym w dniu zawodów na starcie. Brak numeru startowego jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Osoby wpisujące się na listę startową w dniu zawodów będą losowały numery w biurze zawodów z pozostałych w dalszej kolejności numerów.
B) Sposób przeprowadzenia zawodów.
 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym i regulaminem 3CV Word Sport Organization a konkurencja 4CROSS zgodnie z narciarskim regulaminem Słowackiego Związku Narciarskiego. (ZSL)
 2. W zależności od liczby uczestników i warunków meteorologicznych odbędą się cztery, trzy lub dwa przejazdy Zajazdowe na Skki Torze w konkurencji EXTREEM Cross dla mężczyzn a w konkurencji 4CROSS wszyscy zawodnicy przejadą taką samą ilość zjazdów ( planowane jest 8-10 zjazdów ). Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach: Mężczyźni, Kobiety
 3. Kolejność startu w Zjeździe Extreem : Każdy z 4 zjazdów jedziemy w kolejności wylosowanych numerów startowych.
 4. Kolejność startu w 4CROSS (mężczyźni i kobiety): przed każdym zjazdem jest losowanych czterech zawodników. Pierwszy wylosowany na starcie stoi pierwszy z lewej strony, drugi wylosowany drugi z lewej, trzeci wylosowany zawodnik trzeci z lewej, czwarty wylosowany czwarty z lewej. ( patrząc ze startu w dół stoku)
 5. Podczas startu w konkurencji 4CROSS nie wolno biec z Trikke po starcie. Ruszenie z linii startu jest równoznaczne z ustawionymi dwoma stopami na platformach Skki Trikke. Osoby biegnące za linią startu zostaną zdyskwalifikowane w tym zjeździe.
 6. Punktacja Zjazd EXTREEM: Każdy zjazd jest punktowany, zawodnik z najlepszym czasem otrzymuje ilość punktów równą ilości startujących zawodników. Zawodnik z ostatnim czasem otrzymuje jeden punkt. Zawodnicy z takim samym czasem otrzymują taką samą ilość punktów ( z wyższego miejsca).
 7. Międzynarodowym Mistrzem Polski Skki Trikke-Fakro Cup 2022-Zjazd EXTREEM  zostanie zawodnik, który będzie miał największą sumę punktów ze wszystkich rozegranych przejazdów.
 8. Punktacja 4CROSS: każdy przejazd jest punktowany. Za 1 miejsce 4 punkty, za drugie miejsce 3 punkty, za trzecie miejsce 2 punkty, za 4 miejsce 1 punkt.
 9. Zwycięzcą wśród mężczyzn lub kobiet w 4CROSS będzie osoba, która uzyska największą ilość punktów ze wszystkich przejazdów i otrzyma tytuł Międzynarodowy Mistrz Polski Skki Trikke 4CROSS Fakro Cup 2022.
 10. Przy takiej samej ilości punktów zawodników z pierwszych trzech miejsc w konkurencjach Trikke Skki EXTREEM Cross i 4CROSS  zawodnicy ci będą jechać razem dodatkowy zjazd rozstrzygający o miejscu na podium. W EXTREEM Cross każdy zawodnik jedzie na czas a w konkurencji 4CROSS jest rozgrywany dodatkowy zjazd pomiędzy zawodnikami z taką samą ilością punktów.
 11. Podczas zawodów ominięcie bramki na trasie 4CROSS lub słupka/bariery na trasie Zjazdu jest równoznaczne z nie zaliczeniem tego przejazdu do klasyfikacji czasów.
 12. W zawodach sklasyfikowane zostaną tylko te osoby, które będą miały zaliczone wszystkie  prawidłowo przejechane zjazdy EXTREEM CROSS i równą wszystkim ilość prawidłowych zjazdów 4CROSS.
 13. Podczas konkurencji Zjazd EXTREEM zawodnicy z trzema najlepszymi czasami dnia zostaną uhonorowani specjalnymi nagrodami BEST SPEED ufundowanymi przez firmę EKOSERVISPOL – BASENY I SPA.
C) Oglądanie trasy.
 1. Trasa Zjazdu na Skki Torze zostanie udostępniona zawodnikom do treningu w dniu 04.03.2022 ( piątek)
 2. W dniu zawodów Zjazdu na Skki Torze w sobotę 05.03.2022 nie ma możliwości przejazdu testowego na torze.
 3. Trasa 4CROSS zostanie udostępniona zawodnikom do oglądania w dniu zawodów w niedzielę 06.03.2022 w godzinach 9.00-10.00 Oglądanie może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzenie z dołu do góry, równolegle do trasy.
 4. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe.
D) Ogłoszenie wyników.
 1. Ogłoszenie wyników Zjazdu EXTREEME, wręczenie pucharów i nagród dla mężczyzn odbędzie się w sobotę 05.03.2022 w dniu zawodów około godziny 14.00na dole trasy SkkiToru.
 2. Ogłoszenie wyników 4CROSS, wręczenie pucharów, odbędzie się w niedzielę 06.03.2022 w dniu zawodów około godziny 14.00 w okolicach mety.
 3. Zwycięzca z każdej grupy otrzyma tytuł: Międzynarodowy Mistrz Polski Skki Trikke Fakro Cup 2022
 4. Pierwsze trzy osoby z każdej grupy otrzymają pamiątkowe puchary MMPST
 5. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w MMPST
 6. Dodatkowo najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Zjazd Extreme i 4CROSS, którzy staną na podium zostaną wyróżnieni  specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez Trikke Poland i firmę Fakro.

III Runda Pucharu Skki Trikke Słowackiego Związku Narciarskiego ( ZSL )

Mężczyźni:

 1. Końcowa punktacja i zajęte miejsca w konkurencji Trikke Skki EXTREEM Cross rozgrywana ma SkkiTorze i konkurencja 4CROSS są zaliczane do klasyfikacji końcowej Pucharu Skki Trikke. Każdy zawodnik otrzyma punkty za zajęte miejsce zgodnie z regulaminem Słowackiego Związku ZSL

Kobiety:

 1. Końcowa punktacja i zajęte miejsca w konkurencji 4CROSS są zaliczane do klasyfikacji końcowej Pucharu Skki Trikke. Każda zawodniczka otrzyma punkty za zajęte miejsce zgodnie z regulaminem Słowackiego Związku ZSL

 

Zdobywcą Pucharu Skki Trikke Słowackiego Związku Narciarskiego (ZSL) w sezonie 2021/22 zostanie w kategorii:

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Zawodnik/Zawodniczka która zdobędzie największa ilość punktów z rozegranych czterech oficjalnych rund Pucharu Skki Trikke

 • Wisła
 • Grapa Ski
 • EXTREEM CROSS Muszyna ( Tylko zaliczany do klasyfikacji mężczyzn)
 • 4CROSS Słotwiny

i zostanie zwycięzcą i otrzyma tytuł zwycięzca PUCHARU SKKI TRIKKE Słowackiego Związku Narciarskiego (ZSL) w sezonie narciarskim 2021/22 w kategorii Mężczyzn lub Kobiet

Ogłoszenie wyników dla zwycięzców PUCHARU SKKI TRIKKE Słowackiego Związku Narciarskiego (ZSL) w sezonie zimowym 2021/22 i wręczenie pucharów, odbędzie się w niedzielę 06.03.2022 w dniu zawodów około godziny 14.00 po dekoracji zawodników 4CROSS. W okolicach mety 4CROSS.

E) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury zawodów w składzie Kierownik Zawodów, Sędzia Główny, Kierownik Startu i Kierownik Mety. Każdemu zawodnikowi przysługuje złożenie protestu, co wiąże się z zapłatą kwoty 150 zł. Rozstrzygnięcie protestu nastąpi niezwłocznie po złożeniu
 2. Ewentualne protesty muszą spełniać wymogi formalne wynikające z przepisów narciarskiego regulaminu sportowego Słowackiego Związku Narciarskiego i regulaminu 3CV Word Sport Organization.
 3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień przysługuje Jury Zawodów.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w MMPST na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW. Podczas treningów i zawodów każdego uczestnika obowiązuje posiadanie kasku ochronnego na głowie.

Zwracamy się z prośbą o sportowe zachowanie się na stoku, nie wjeżdżanie na trasę w czasie startów innych zawodników, oglądanie trasy zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Każdy uczestnik bierze udział w MMPST na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW

Regulamin ten jest zgodny z 3CV  WORLD  SPORT  FEDERATION i Słowackim Związkiem Narciarskim (ZSL)

Tutaj jest dostępny do ściągnięcia cały regulamin w formacie PDF REGULAMIN X MMPST- Fakro Cup 2022